Công nghệ kết hợp ép phun và thổi tạo hình liên hoàn, dùng sản xuất chai lọ nhựa