Phụ gia giúp in màu trên sản phẩm nhựa bằng tia Lazer