Sản phẩm Phụ gia tăng bóng

Phụ gia tăng bóng

Phụ gia tăng bóng là thành phần có tính linh động cao, đồng thời có sức căng bề mặt rất cao. Chúng có xu hướng di chuyển ra bề mặt của dòng nhựa và hình thành một lớp phủ, giúp: giảm ma sát dòng chảy, giảm vết dòng, làm tăng khả năng điền lấp khuôn,… và hình thành một bề mặt rất bóng xung quanh sản phẩm.