Chất tương hợp và ứng dụng của chất tương hợp

Chất tương hợp

  1. Chất tương hợp là gì?

Chất tương hợp là chất có khả năng tạo các cầu liên kết với các nhóm chất có bản chất khác biệt, không thể trộn lẫn (không tương hợp nhau), để tạo thành một hỗn hợp có tính liên kết bền vững và đông nhất.

Về cầu trúc, chất tương hợp thường có 2 phần có bản chất phân cực khác nhau, mổi phần trong cấu trúc lại có tính tương hợp với một số vật liệu khác nhau.

0210 couplingagent

Hình 1

Khi muốn tạo hỗn hợp giữa 2 thành phần chất không tương hợp nhau, ta cần phải chọn chất tương hợp sao cho mổi đầu của chúng có thể tạo liên kết với từng thành phần chúng ta muốn tạo hỗn hợp.

  1. Người ta sử dụng chất tương hợp trong những trường hợp nào?

Người ta sử dụng chất tương hợp với mục đích kết hợp những vật liệu có những đặc tính khác nhau, để hình thành các hỗn hợp có đặc tính cộng hợp, hoặc để đạt được những hợp chất có đặc tính mới.

Trong lĩnh vực nhựa, người ta sử dụng chất tương hợp trong:

– Tăng liên liên kết giữa nhựa và các hợp chất vô cơ: Xử lý bề mặt các hợp chất vô cơ để trở thành các loại độn gia cường cho nhựa, giúp nhựa cải thiện một số đặc tính: độ cứng, khả năng chịu nén, khả năng chịu nhiệt, cường lực kéo đứt,…

– Trong kết ghép giữa nhựa và các kim loại, sử dụng nhiều trong lĩnh vực: tạo màng đa lớp (với màng nhôm) có tính chống thấm khí cao, đùn bọc cáp điện,…

– Tạo liên kết giữa nhựa và các hợp chất hữu cơ khác: Trong xử lý bề mặt các hạt màu (pigment), trong sản xuất sản phẩm nhựa gỗ (WPC),…

– Trong quá trình tạo kết dính giữa các loại nhựa có bản chất tương hợp kém với nhau, như trong: tạo hỗn hợp nhự (ví dụ: PE/PA, PA/PC,….), trong sản xuất các loại màng đa lớp của các vật liệu phân cực khác nhau (PE/PA, PVOH/PE,…).