Chất hỗ trợ tách khuôn

Chất hỗ trợ tách khuôn

  1. Chất trợ tách khuôn là gì?

Khái niệm chất trợ tách khuôn được dùng trong các quá trình tạo sản phẩm trong khuôn: nhiệt định hình, thổi chai,  ép phun,… hay trong quá trình sản xuất sản phẩm composite.

Chất trợ tách khuôn đóng vai trò như một lớp cách ly giữa polymer và bề mặt khuôn, giúp ngăn chặn việc bám dính của nhựa vào khuôn, nhờ đó giúp dễ lấy sản phẩm.

Qua thực tế cho thấy việc sử dụng chất tách khuôn có một số lợi ích cũng như những lưu ý như dưới đây:

a. Có thể thấy được một số lợi ích của việc sử dụng chất trợ tách khuôn:

– Dễ lấy sản phẩm, giúp tăng năng suất.

– Hạn chế các lỗi và hư hỏng sản phẩm do quá trính lói, tháo khuôn.

– Giúp cải thiện dòng chảy của nhựa, nên có tác dụng giảm lỗi trên bề mặt sản phẩm.

b. Nhưng việc sử dụng không hợp lý cũng gây ra một số ván đề:

– Ảnh hưởng đến vấn đề in ấn trên bề mặt sản phẩm.

– Sử dụng dư thừa dẫn đến hiện thượng vết dòng, gây cách ly dòng chảy, tạo đường rạn nứt trên sản phẩm.

  1. Có bao nhiêu loại chất trợ tách khuôn?

Có nhiều cách phân loại, nhưng chúng phân làm 2 nhóm chính:

2.1. Nhóm sử dụng phủ trực tiếp trên bề mặt khuôn: Sản phẩm có thể dạng lõng, rắn; người sử dụng thoa hoặc phun trên bề mặt khuôn để giúp hạn chế việc dính nhựa trên bề mặt khuôn. Loại này cũng có tác dụng giúp nhựa chảy trên bề mặt khuôn được thuận lợi hơn. Tuy nhiên việc sử dụng thường mất thời gian.

0220 Release agent

2.2. Nhóm sử dụng trực tiếp vào trong hỗn hợp nhựa: Chất trợ tách khuôn được đưa vào thành phần công thức của hỗn hợp nhựa. Chúng là loại chất có nhiệt độ chảy thấp, phân tử thấp, có ái lực với nhựa và cả vật liệu khuôn rất thấp. Trong quá trình gia công, thành phần chất trợ tách khuôn di hành ra bề mặt ngoài của sản phẩm, hình thành một lớp cách ly giữa sản phẩm và bề mặt khuôn.

Slip