Phụ gia ngăn ngừa sự phát triển của nấm, vi sinh trên nhựa