Công nghệ tái sinh màng nhựa kết hợp cụm cô kết và máy tạo hạt, với hệ thống tự làm sạch lưới lọc