Vật liệu nhựa dẫn điện, một nguyên liệu kỳ vọng cho lĩnh vực truyền dẫn của thiết bị cầm tay