Hướng khắc phục lỗi cong vênh cho sản phẩm ép phun