Hướng khắc phục lỗi nứt dọc theo dòng chảy trong ép phun