#6 Tạo hạt và tái sinh nhựa

recyclingmachineQuá trình tái sinh nhựa, người ta rất quan tâm đến một số phụ gia:

  • Chất trợ gia công, giúp nhẹ máy tăng năng suất
  • Tương hợp và hòa tan hỗn hợp
  • Tăng ngoại quan của sản phẩm: độ bóng, tươi màu,…
  • Cải thiện cơ lý tính (tăng chịu lực, kháng xé,…)

Showing all 15 results

Nhóm phụ gia
Phụ Gia Tăng Dai
Phụ Gia Tăng Trong
Phụ Gia Tăng Cứng
Phụ Gia Tăng Trơn
Phụ Gia Kháng Tia Cực Tím
Phụ Gia Kháng Lão Hóa
Chất Kháng Nhiễm Tĩnh Điện
Chất Tẩy Trắng Quang Học
Phụ Gia Ổn Định Tổng Hợp
Phụ Gia Chống Co Ngót, Cong Vênh
Chất tẩy, vệ sinh máy nhựa
Màu, Phụ Gia Cho Màu
Phụ Gia Tăng Bóng
Phụ Gia Trợ Gia Công, PPA