Hệ thống sấy nguyên liệu với gió hoàn lưu là lựa chọn phù hợp cho nhựa