#6 Tạo hạt và tái sinh nhựa

recyclingmachineQuá trình tái sinh nhựa, người ta rất quan tâm đến một số phụ gia:

  • Chất trợ gia công, giúp nhẹ máy tăng năng suất
  • Tương hợp và hòa tan hỗn hợp
  • Tăng ngoại quan của sản phẩm: độ bóng, tươi màu,…
  • Cải thiện cơ lý tính (tăng chịu lực, kháng xé,…)

Hiển thị tất cả 15 kết quả