Silane ngày càng được dùng để biến tính tính chất của nhựa, đáp ứng những nhu cầu ngày càng phát sinh của con người