Giới thiệu dây chuyền rửa vảy PET phổ thông

Đây là công nghệ được nhiều đơn vị ở Việt Nam sử dụng trong lĩnh vực rửa vảy PET.