Dây chuyền rửa tái sinh vảy PET, theo công nghệ Amut của Ý.