Chất kháng tia cực tím mới của BASF; Tinuvin® 880 và Tinuvin® XT 55